Featured Games

3. limited

adjective. (ˈlɪmətəd, ˈlɪmɪtɪd) Including only a part.

4. limited

adjective. (ˈlɪmətəd, ˈlɪmɪtɪd) Not unlimited.

5. limited

adjective. (ˈlɪmətəd, ˈlɪmɪtɪd) Not excessive.

6. limited

adjective. (ˈlɪmətəd, ˈlɪmɪtɪd) Having a specific function or scope.

7. limited

adjective. (ˈlɪmətəd, ˈlɪmɪtɪd) Mediocre.
×