Antonyms
Synonyms

1. Acocanthera_oppositifolia

noun. evergreen shrub or tree of South Africa.

Antonyms

Synonyms

Antonym.com