Antonyms
Synonyms

3. executive

noun. ['ɪgˈzɛkjətɪv'] a person responsible for the administration of a business.

Antonyms

Synonyms

Etymology

 • executive (English)
 • executif (Middle French (ca. 1400-1600))

4. executive

noun. ['ɪgˈzɛkjətɪv'] persons who administer the law.

Etymology

 • executive (English)
 • executif (Middle French (ca. 1400-1600))

5. account

noun. ['əˈkaʊnt'] a record or narrative description of past events.

Etymology

 • account (English)
 • acounter (Anglo-Norman)

6. account

noun. ['əˈkaʊnt'] a short account of the news.

Etymology

 • account (English)
 • acounter (Anglo-Norman)

9. account

noun. ['əˈkaʊnt'] importance or value.

Synonyms

Etymology

 • account (English)
 • acounter (Anglo-Norman)

10. account

noun. ['əˈkaʊnt'] grounds.

Synonyms

Etymology

 • account (English)
 • acounter (Anglo-Norman)
Antonym.com